MensKracht en de Kracht van het Samen Anders zijn

Human Dynamics is een model dat bedoeld is om allereerst jezelf beter te begrijpen. Een model dat inzicht geeft in de onderliggende patronen die het menselijk gedrag aansturen. Het is een handreiking om naar mensen, hun gedrag, communicatie en manier van samenwerken te kijken. Het geeft je inzicht in andere mensen en hun manier van functioneren. Die manier kan lijken op jouw manier, maar kan ook totaal anders zijn.

 

De onderliggende patronen zijn fundamenteel. Dat wil zeggen dat ze door mensen wereldwijd worden herkend. Dit is onafhankelijk van cultuur, ras, geslacht of leeftijd.

 

Door kennis te hebben van de verschillende besturingsprogramma’s en te begrijpen hoe dit bij je werkt, maakt het allereerst voor jezelf makkelijk om te begrijpen wat jij nodig hebt om op een prettige manier samen te werken. Dit leidt tot zelfkennis.

 

Zelfkennis is het bewust zijn van de eigen gedachten, emoties en gevoelens. Wie ben ik, wat denk ik, wat voel ik, hoe reageer ik in relatie tot anderen. Zelfkennis is het begin van wijsheid. Het doorziet de eigen geconditioneerdheid waardoor er een duidelijker besef ontstaat van dat wat vals is en dat wat waar is. Dit maak je als mens krachtig. Vandaar MensKracht.

 

Het is een tweedaagse training. Op de eerste dag ben je vooral met je zelf bezig. “Wie ben ik” in termen van persoonlijkheidsdynamiek en wat betekent het voor mij dat ik deze dynamiek heb. Op de tweede dag staat de ontmoeting met de ander met zijn dynamiek centraal. Hoe werkt het voor de ander en wat betekent dit voor mij als leider. Als ik effectief wil zijn in mijn leiderschap hoe kan ik dan de ander bereiken vanuit zijn of haar persoonlijkheidsdynamiek. Wat betekent dit in relatie tot leiding geven en ontvangen, communicatie, leren en samenwerken.

9 Lessen

Mee bezig

Nog niet gestart

BASIS TRAINING KLASSE(N)KRACHT®

Introductie 

 

“Ik heb een groep 4 en ik weet niet wat ik meemaak. Ze slaan er gewoon op los als er iets aan de hand is of als iets ze niet zint. Het is bijna orde van de dag.”

 

 “Het lijkt wel alsof ik op de markt sta. Ik heb een groep 7 met 29 kinderen. Stil werken lukt precies 10 minuten. Ik hou dit niet vol en dan te bedenken dat het pas de 2e schoolweek is… “

 

 “Ik hoor van ouders dat er van alles speelt in de groep, maar ik krijg m’n vinger er niet achter. Om eerlijk te zijn vind ik het een hartstikke leuk groep om mee te werken. Wat mis ik hier?”

 

Herkenbaar? Worstel jij ook met je groep? Voel je je meer politie agent dan pedagoog. Verlang je zo af en toe naar een uniform en een taser in je hand om de club stil te krijgen?

 

Merk je dat de groep zoveel energie vraagt dat je aan het eind van de dag helemaal leeg bent en dat je jouw opgekropte frustratie afreageert op je kinderen thuis? Dat je daar verschrikkelijk van baalt omdat zij wel de laatsten zijn die je daar mee lastig wilt vallen?

 

Mijn ervaring is dat heel veel leerkrachten worstelen met groepen of met gedrag in groepen. Daarin ben je absoluut niet alleen. 

 

Groepsdynamiek gebeurt. Het is een samenspel van heel veel factoren met als leidend motief: Ik wil erbij horen. Daar heb je niet altijd grip op. Je weet nl niet wat er in de hoofden van kinderen leeft. Hoe ze situaties interpreteren, hoe ze zich voelen over de dingen die gebeuren.

 

In deze  Basistraining Klasse(n)Kracht® met RESPECT voor de klas ga je leren wat er gebeurt als een klas kinderen bij elkaar komt, door welke fasen een groep heen gaat en hoe jij hier als leerkracht heel bewust regie op kunt voeren zodat de groep positieve normen ontwikkelt.

 

Wat maakt groepsvorming zo ingewikkeld? Hoe komt het dat een groep rechts af gaat terwijl jij er alles aan doet om ze linksaf te sturen? Dat heeft te maken met een aantal pschychologische mechanismen. Als je snapt hoe deze mechanismen werken, en ik ga je dat uitleggen, kun je hier heel  bewust zijn regie op voeren. 

 

De basistraining Klasse(n)Kracht met RESPECT voor de klas, bestaat uit 5 modules:

 • De eerste module gaat over hoe een groep zich vormt en wat daarbij jouw rol als leerkracht is om de groep door elke fase heen te begeleiden.
 • De tweede module gaat over groepsdruk. Pschychologische mechanismen spelen altijd op de achtergrond mee. Als je snapt hoe het werkt, hoef je er niet meer van te schrikken en kun je zelfs deze mechanismen positief voor je laten werken. 
 • In module drie leer je hoe je de kennis van module één en twee vertaalt naar praktisch handelen. Hoe geef je regie voeren samen met de groep vorm? Wat doe je dan, wat zeg je dan? 
 • Module vier gaat over grenzen, hoe kijk je naar gedrag? Wat vind je onprettig, problematisch en onwettig? Hoe bewaak jij de grenzen en hoe leer je kinderen om grenzen te herkennen, te erkennen en er effectief mee om te gaan. 
 • En nadat alles al klaar was vond ik eigenlijk dat Strooks toch echt nog in de basistraining thuis horen, dus daarom toegevoegd als Bonus. :)

 

Hoe werkt het? 

Elke module bestaat uit een aantal video lessen, bij elke video-les vind je een hand-out die je kunt printen en erbij kunt houden als je naar de video les luistert. Maak aantekeningen voor jezelf als je dat prettig vindt, en als er een vraag op komt schrijf hem op. Die kun je dan in de Q&A stellen als je voor die variant gekozen hebt. 

Hoe haal je het meest uit deze training? Dat doe je door de hand-outs te printen en je eigen aantekeningen te maken terwijl je luistert. Ik heb geleerd dat we binnen een uur het grootste gedeelte van de stof alweer vergeten zijn die we gehoord hebben. Door met pen dingen op te schrijven die je ook nog terug kunt lezen, blijft datgene wat jij interessant en belangrijk vindt ook hangen. Als je liever niet eerst de theorie wilt horen maar vooral nieuwsgierig bent naar lekker praktisch en concreet. Begin dan gewoon bij module 3 :) 

Elke module heeft een werkboek. Print die ook uit en neem de tijd om de opdrachten te maken. Het helpt je om de stof die je aangereikt krijgt te verinnerlijken. Als je namelijk weet, snapt hoe het werkt kun je het ook echt in jouw groep gaan toepassen. 

Ook vind je in het werkboek hele concrete werkvormen die je kunt doen met de klas. 

 

TIP: maak een planning in je agenda.

Wil je 1x per week, 2 keer per week of elke dag? Jij bepaalt het tempo, maar mijn tip is: plan het in je agenda! Ik weet niet hoe het jou vergaat maar ik heb wel eens cursussen gekocht die ik na twee weken gewoon helemaal vergeten was. Was niet urgent, gewoon voor de lol, maar ik vond het wel heel jammer. Daarom een format dat je kunt gebruiken. Je vindt het als download onderaan module 1. 

 

Samengevat:

 • Pak een map en een pen
 • Print van elke module het werkboek en de hand-outs.
 • Stop die in je map.
 • Vul het planningsdocument in
 • Zet de data in je agenda
 • Start!

Ik wens je heel veel aha en wow momenten! 

 

Met een verschillige groet, 

 

Jelly.

10 Lessen

Intermediate

Mee bezig

Nog niet gestart

SOCIOGRAM

Deze korte training bevat de modules rondom het sociogram inrichten en de rollen in de groep. Dit is een deel van de training Samen Bouwen aan Vertrouwen. 

 

Ik ben Jelly Bijlsma, de eigenaar van Klasse(n)Kracht en de bedenker van de RESPECT-aanpak®. Ik heb inmiddels honderden leerkrachten begeleid met een ‘moeilijke’ groep, of beter gezegd een ‘dynamische’ groep, en heb een aanpak ontwikkeld die werkt. Een quick fix is niet zo moeilijk. Als je weet aan welke knoppen je moet draaien kom je een heel eind. Ik wil echter een laag dieper. Mijn verlangen is dat leerkrachten veel beter gaan begrijpen hoe groepsdynamische processen werken en hoe zij hierin een hele belangrijke rol hebben om dit goed te begeleiden, waardoor ze nog veel meer verschil kunnen maken voor kinderen.

 

Groepsvorming is niet iets van de eerste weken van het nieuwe schooljaar, een veilige bedding creëren voor een groep is iets van 40 weken lang. Net als leren rekenen en lezen. Gedrag is een vak, met elkaar leren samenleven en samenwerken ook. Het is een complex vak, een dynamisch vak en ook niet te vangen in een lesje per week.

Groepsdynamisch kijken is opmerkzaam zijn, weten waar je op let, weten wanneer je ergens op moet reageren of beter nog observeert en dat terug legt in de groep en daar samen naar kijkt, over praat, ontdekt, ontmoet. Klasse(n)Kracht is ‘a way of life’ zei een student, het moet in je vezels gaan zitten. En zo is het wat mij betreft.

 

 • In de eerste module ga je m.b.v. het sociogram zicht krijgen op de onderlinge verhoudingen in jouw klas. Welke kinderen horen erbij en welke kinderen worden genegeerd of zelfs buitengesloten. Hoe zorgen kinderen er eigenlijk voor dat ze erbij horen en doen ze dit op een positieve of negatieve manier? En kun jij ontdekken wat eigenlijk de hulpvraag is die kinderen of een groep met hun gedrag aan jou stellen?
 • In de tweede module gaan we dieper in op de rollen die kinderen innemen in een groep. We staan stil bij de rollen zoals we die kennen uit het boek Grip op de groep, maar ik ga je ook laten zien hoe je rollen nog veel breder kunt interpreteren waardoor je ook kunt zien waar het in de groep stroomt, en waar het vastloopt. Wat is zichtbaar en wat verdwijnt naar het onderwaterprogramma van de groep. En wat kan jij doen om daar beweging te krijgen.

Ik wens je heel veel ‘aha’  momenten toe. Ook wens ik je toe dat je gaat ervaren hoe de groep op een diepere laag met jou gaat communiceren, gewoon omdat je de intentie hebt om het verschil te willen zijn voor alle kinderen in jouw klas. 

 

RISICO: het grootste risico bij het volgen van een online training is dat je het vergeet. Ik herken dat zelf erg goed. Ik kan heel enthousiast een training kopen, de inleiding lezen en vervolgens raak ik afgeleid en vergeet ik gewoon dat ik de cursus gekocht heb. Nu ben ik misschien een beetje extreem... maar misschien herken je er een fractie van :)

Ik ben daar ook nog in aan het zoeken hoe ik op afstand zo ondersteunend kan zijn dat ik je steeds weer AAN kan zetten. Mijn tip is om afhankelijk van de tijd die je hebt en hoe je snel je wilt gaan voor jezelf tijd inplant om met deze training aan de slag te kunnen gaan.

TIP: maak een planning in je agenda.

Samengevat:

 • Pak een map en een pen
 • Print van elke module het werkboek en de hand-outs.
 • Stop die in je map.
 • Vul het planningsdocument in
 • Zet de data in je agenda
 • Start!

Ik wens je heel veel aha en wow momenten! 

 

Met een verschillige groet, 

 

Jelly.

 

 

 

 

 

 

8 Lessen

Mee bezig

Nog niet gestart

Samen Bouwen aan Vertrouwen

Yes! Je hebt besloten de volgende stap te gaan nemen. Super gaaf dat je met de online training ‘Samen Bouwen aan Vertrouwen’ aan de slag gaat. De stap waarbij je wilt weten hoe kinderen zich voelen in jouw groep en wat je kunt doen om dit te beïnvloeden.

 

De eerste online training is de Basistraining met RESPECT voor de klas en richt zich op het creëren van een veilige bedding. Door heel gericht je rol te pakken als leerkracht en regie te voeren op de verschillende fasen waar de groep doorheen gaat, ga je merken dat je op een ontspannen manier samen met de leerlingen kunt werken aan een veilige en fijne sfeer. Hoe dat kan? Omdat je precies weet/snapt wat er zich afspeelt en wat jij kunt doen om hier leiding aan te geven.

 

In deze online training ga je aan de slag met 'Samen Bouwen aan Vertrouwen' . In deze periode zoom je dieper in op hoe leerlingen zich voelen bij jou in de klas. Als jij het echt belangrijk vindt dat alle kinderen zich fijn voelen, ook de kinderen die soms een wat andere gebruiksaanwijzing hebben, dan is dit een must. Persoonlijk vind ik dit na Regie voeren op de groepsvormingsfasen een ontzettend belangrijke periode. Het valt me namelijk op dat kinderen zich soms heel anders voelen, dan dat ze aan de buitenkant laten merken. En het maakt op mij altijd een diepe indruk als ik hoor dat een kind zich niet gezien voelt, het gevoel heeft er niet bij te horen, denken dat er kinderen zijn door wie ze gehaat worden. En ik ben geraakt als ik zie en hoor hoeveel impact dat heeft. 

 

Ik weet dat er leerkrachten zijn die dit flauwekul vinden. Ik weet ook dat er leerkrachten zijn die het heel erg belangrijk vinden maar niet goed weten hoe dit aan te pakken. En zich juist de vraag stellen: Hoe weet ik nou hoe kinderen zich voelen in mijn groep?

 

Ik vraag me wel eens af. Stel ik ben leerkracht. En ik hoor later dat een leerling zich doodongelukkig heeft gevoeld in mijn klas. Dan vraag ik me toch af of ik iets anders had kunnen doen wat het verschil had kunnen maken voor deze leerling. 

 

Misschien heb jij ook wel zo'n leerkracht gehad. Ik heb er één gehad. Ik had totaal geen vertrouwen in mezelf. En er is één leerkracht geweest die echt vanuit zijn hart tegen mij gezegd heeft dat hij het jammer vond dat ik na de middelbare school ging werken. Zijn woorden staan in mijn ziel gegrift. Hij zei nl: "... je weet half nog niet wat jij in je mars hebt.. " Ik kon er op dat moment niks mee, maar ik ben deze woorden nooit vergeten. En op beslissende momenten zijn dit de woorden die mij helpen om weer een volgende spannende stap te zetten. 

 

Deze online training helpt jou te bepalen hoe je meer zicht krijgt op de onderlinge verhoudingen van de kinderen in je groep. Welke stappen je kunt nemen om jouw groep naar een volgend niveau van verbinding te tillen. 

 • Hoe gaan kinderen met elkaar om?
 • Hoe voelen kinderen zich?
 • Welke kinderen horen erbij en
 • Welke kinderen worden buitengesloten? En vooral:
 • Wat kun jij doen om er voor te zorgen dat alle kinderen zich fijn voelen in de klas.

 

Ik ben Jelly Bijlsma, de eigenaar van Klasse(n)Kracht en de bedenker van de RESPECT-aanpak®. Ik heb inmiddels honderden leerkrachten begeleid met een ‘moeilijke’ groep, of beter gezegd een ‘dynamische’ groep, en heb een aanpak ontwikkeld die werkt. Een quick fix is niet zo moeilijk. Als je weet aan welke knoppen je moet draaien kom je een heel eind. Ik wil echter een laag dieper. Mijn verlangen is dat leerkrachten veel beter gaan begrijpen hoe groepsdynamische processen werken en hoe zij hierin een hele belangrijke rol hebben om dit goed te begeleiden, waardoor ze nog veel meer verschil kunnen maken voor kinderen.

 

Groepsvorming is niet iets van de eerste weken van het nieuwe schooljaar, een veilige bedding creëren voor een groep is iets van 40 weken lang. Net als leren rekenen en lezen. Gedrag is een vak, met elkaar leren samenleven en samenwerken ook. Het is een complex vak, een dynamisch vak en ook niet te vangen in een lesje per week.

Groepsdynamisch kijken is opmerkzaam zijn, weten waar je op let, weten wanneer je ergens op moet reageren of beter nog observeert en dat terug legt in de groep en daar samen naar kijkt, over praat, ontdekt, ontmoet. Klasse(n)Kracht is ‘a way of life’ zei een student, het moet in je vezels gaan zitten. En zo is het wat mij betreft.

 

De training Samen Bouwen aan Vertrouwen bestaat uit 5 modules.

 • De eerste module is de meest theoretische. Ik neem je mee in een stukje theorie rondom sociale ontwikkeling. De sociaal-emotionele ontwikkeling van baby naar volwassenheid verloopt in stadia. Door kennis te hebben van deze stadia is het makkelijker om te begrijpen wat het gedrag betekent en welk effect dit kan hebben op groepsprocessen.

 

 • In de tweede module ga je m.b.v. het sociogram zicht krijgen op de onderlinge verhoudingen in jouw klas. Welke kinderen horen erbij en welke kinderen worden genegeerd of zelfs buitengesloten. Hoe zorgen kinderen er eigenlijk voor dat ze erbij horen en doen ze dit op een positieve of negatieve manier? En kun jij ontdekken wat eigenlijk de hulpvraag is die kinderen of een groep met hun gedrag aan jou stellen?

 

 • In de derde module gaan we dieper in op de rollen die kinderen innemen in een groep. We staan stil bij de rollen zoals we die kennen uit het boek Grip op de groep, maar ik ga je ook laten zien hoe je rollen nog veel breder kunt interpreteren waardoor je ook kunt zien waar het in de groep stroomt, en waar het vastloopt. Wat is zichtbaar en wat verdwijnt naar het onderwaterprogramma van de groep. En wat kan jij doen om daar beweging te krijgen.

 

 • In de vierde module ga je ontdekken hoe je kunt leren denken vanuit kwaliteiten. Sommige kinderen hebben hun kwaliteiten al heel mooi in balans, waar anderen nog makkelijk kunnen doorschieten in het te veel van het goede. Dit zijn vaak de kinderen waar we last van hebben, waar we ons aan ergeren en die we het gevoel kunnen geven dat ze niet OK zijn. Maar wat nou als ze nog moeten leren om met de mooie kwaliteiten waar ze over beschikken om te gaan?

 

 • In de vijfde module vertel ik je over de betekenis van strooks . Hoe ongelooflijk belangrijk dit is voor de ontwikkeling van een kind, een mens eigenlijk, maar hoe we hier, meestal omdat we geen idee hebben, hier onszelf en onze leerlingen tekort doen. 

 

Hoe kun je het beste met dit programma aan de slag gaan. Als je van een stukje theorie houdt, dan is module 1 lekker om mee te beginnen. Als je juist lekker praktisch aan de slag wilt dan zou ik zeggen start met module 2. Neem alvast een sociogram af in je klas. Pak de matrix erbij, kop koffie, warme sloffen, koptelefoon, pen en papier en lekker beginnen.  

 

Ik wens je heel veel ‘aha’  momenten toe. Ook wens ik je toe dat je gaat ervaren hoe de groep op een diepere laag met jou gaat communiceren, gewoon omdat je de intentie hebt om het verschil te willen zijn voor alle kinderen in jouw klas. 

 

RISICO: het grootste risico bij het volgen van een online training is dat je het vergeet. Ik herken dat zelf erg goed. Ik kan heel enthousiast een training kopen, de inleiding lezen en vervolgens raak ik afgeleid en vergeet ik gewoon dat ik de cursus gekocht heb. Nu ben ik misschien een beetje extreem... maar misschien herken je er een fractie van :)

Ik ben daar ook nog in aan het zoeken hoe ik op afstand zo ondersteunend kan zijn dat ik je steeds weer AAN kan zetten. Mijn tip is om afhankelijk van de tijd die je hebt en hoe je snel je wilt gaan voor jezelf tijd inplant om met deze training aan de slag te kunnen gaan.

Dus print het planningsdocument, pak je agenda en plan voor jezelf trainingsmomenten in. Wil je 20 minuten per keer? Wil je 45 minuten? Doe het lekker op jou manier en op jou tempo, maar ga het wel plannen. 

 

TIP: maak een planning in je agenda.

Wil je 1x per week, 2 keer per week of elke dag? Jij bepaalt het tempo, maar mijn tip is: plan het in je agenda! Ik weet niet hoe het jou vergaat maar ik heb wel eens cursussen gekocht die ik na twee weken gewoon helemaal vergeten was. Was niet urgent, gewoon voor de lol, maar ik vond het wel heel jammer. Daarom een format dat je kunt gebruiken. Je vindt het als download onderaan module 1. 

Samengevat:

 • Pak een map en een pen
 • Print van elke module het werkboek en de hand-outs.
 • Stop die in je map.
 • Vul het planningsdocument in
 • Zet de data in je agenda
 • Start!

Ik wens je heel veel aha en wow momenten! 

 

Met een verschillige groet, 

 

Jelly.

 

 

 

 

 

 

13 Lessen

Mee bezig

Nog niet gestart

KLASSE(N)KRACHT® COACH TRAJECT

Klasse(n)Kracht®: met RESPECT voor de Klas

10 Lessen

Mee bezig

Nog niet gestart
Pen
>